СЕРВИС ЗА ПОПРАВКА


Откако ќе пријавите дефект преку формуларот, едно од нашите сервисни возила тргнува со голем број оригинални резервни делови во возилото. Благодарение на густата покриеност од нашата сервисна мрежа, очекувајте помош во рок од 24 часа. Исто така, ако, на пример, сакате да го измените или обновите вашето возило поради новите услови за користење, нашиот сервисер е „ваш човек“ на лице место.БЕЗБЕДНОСНА СЛУЖБА


Безбедносната служба ве води на насочен начин низ „џунглата од ставови“ на прописите за заштита од несреќи, заштита на работа и животна средина, односно професионални прописи и се грижи секогаш да ги исполнувате сите законски барања за тестови. Додека вие се занимавате со вашата основна дејност, ние се грижиме за правилната употреба на вашите возила. Редовното, превентивно сервисирање и одржување ќе ве спаси од подоцнежните грди и често скапи изненадувања. ЦЕЛОСНА УСЛУГА


Целосно концентрирајте се на вашата основна дејност и префрлете ни ја одговорноста за користење на вашите виљушкари! Врз основа на фиксен месечен паушал, покриени се сите потребни сервисни мерки - рокови за одржување, поправки, набавка на резервни делови, безбедносни проверки и друго, се со цел вашите виљушкари да бидат целосно подготвени за употреба. 

Ваша предност

целосна сигурност на инвестицијата поради предвидливи и долгорочни фиксни трошоци. Широк спектар на варијанти на договор ја покрива секоја ваша желба. Нема ништо што не може да се направи - од индивидуални консултации, до персонални сервисери кои се единствено одговорни за техничкиот надзор на вашата флота на виљушкар - сè е можно.


БЕЗБЕДЕН И ЦЕЛОСЕН СЕРВИС


Ако сакате да се ослободите од товарот на грижата за сервисирање на вашиот виљушкар, можеме да ви понудиме пакет за безбедносна услуга и пакет за целосен сервис во кои ја преземаме целосната одговорност за исправноста и функционалноста на вашите виљушкари.